Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków – według województw

Poniżej przedstawiamy wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków – na dzień 2023-03-15

Województwo Dolnośląskie

 • Obszar całego województwa
  • Ograniczenie możliwości eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania w tzw. dni smogowe. W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 – obowiązuje czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych.
  • Od 1 lipca 2018 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać wymogi Ekoprojektu lub być wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie.
  • Kominków oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 można używać bez ograniczeń.
 • Dodatkowe ograniczenia na obszarze Gminy Wrocław i na obszarze uzdrowisk Jelenia Góra
  • Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój.
  • Uzależnienie możliwości instalacji nowych urządzeń na biomasę od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
  • Dopuszczenie eksploatacji nowych kominków jeśli spełniają one wymogi Ekoprojektu i nie są jedynym źródłem ogrzewania w lokalu.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XLI/1406/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XXI/505/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
 • UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 • Na obszarze całego województwa obowiązuje ograniczenie możliwości eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania w tzw. dni smogowe.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 – zaleca się rezygnację z korzystania z kominków opalanych drewnem, o ile nie jest to jedyne źródło ogrzewania.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 – obowiązuje czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
 • Od 1 września 2019 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać wymogi Ekoprojektu.
 • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane przed 1 września 2019 i nie spełniające wymogów Ekoprojektu mogą być używane do dnia 31 grudnia 2023 chyba, że zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie.
 • Na obszarze Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz na obszarze uzdrowiska Wieniec-Zdrój uzależnienie możliwości instalacji nowych urządzeń na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami Ekoprojektu jeśli nie stanowią one podstawowego źródła ciepła.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw z późniejszymi zmianami.
 • UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej.
 • UCHWAŁA NR XXIII/339/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska.
 • UCHWAŁA NR XXIII/341/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/338/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek.
 • UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Lubelskie

 • Ograniczenie możliwości eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania w tzw. dni smogowe. Ograniczenie to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu, ponieważ program ochrony powietrza dla województwa lubelskiego posługuje się zwrotem: „zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych”.
 • Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).
 • Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami Ekoprojektu
 • Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XVII/292/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu”.
 • UCHWAŁA NR XVII/291/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu”.

Województwo Lubuskie

 • Ograniczenie możliwości eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania w tzw. dni smogowe.
 • Od 1 stycznia 2027 będzie możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu. Ograniczenie to obowiązuje w całym województwie z wyjątkiem obszaru miast Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, gdzie wchodzi w życie od 1 stycznia 2023.

W całym województwie:

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1, 2 i 3 – zaleca się ograniczenie korzystania z kominka opalanego drewnem, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania.

W strefie lubuskiej bez miast Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra:

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 – zalecenie nierozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 – zakaz rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XXII/323/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych.
 • UCHWAŁA NR XXII/324/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych.
 • UCHWAŁA NR XXII/325/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.
 • UCHWAŁA NR XLVI/732/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XLVI/734/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XLVI/733/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Łódzkie

 • Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 maja 2018 roku muszą spełniać wymogi Ekoprojektu.
 • Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 roku można używać do 1 stycznia 2026 roku a po tej dacie tylko jeśli zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie. Wyjątek ten nie dotyczy jednak instalacji eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.
 • W strefie aglomeracja łódzka właściciele i zarządcy nieruchomości powinni czasowo zrezygnować z palenia w kominkach. Zakaz nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów powstających podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania. Zakaz dotyczy wszystkich osób przebywających na obszarze stref, w których został ogłoszony Poziom 3. W przypadku Poziomu 2 stopnia zaleca się nie rozpalać w kominkach.
 • W strefie łódzkiej obowiązuje zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania w przypadku ogłoszenia Poziomu 2 i 3.

Źródła

 • UCHWAŁA NR XX/304/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka.
 • UCHWAŁA NR XX/303/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.
 • UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Małopolskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1, 2 i 3 zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
 • Od 1 maja 2024 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub mających sprawność min. 80%, lub wyposażonych w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 • Na obszarze Krakowa obowiązuje całkowity zakaz używania paliw stałych od 1.09.2019
 • Na obszarze gmin Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka-Zdrój i Czarny Dunajec:
  • od 27.09.2021 obowiązuje wymóg spełniania limitów emisji pyłów, CO, NOX i OGC, które Ekoprojekt wyznacza dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez piece zduńskie i piece akumulacyjne niezależnie od daty rozpoczęcia eksploatacji,
  • od 1.01.2023 obowiązuje ograniczenie możliwości eksploatacji nowo instalowanych kominków Ekoprojektowych tylko do tych z zamkniętą komorą spalania.
  • od 1.01.2023 obowiązuje nakaz stosowania urządzenia do automatycznej kontroli przebiegu procesu spalania poprzez regulację dopływu powietrza w oparciu o pomiar temperatury spalin w nowo instalowanych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń.

Źródła

 • UCHWAŁA Nr XVIII/243/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
 • Uchwały nr XLV/620/2021, XLV/621/2021, XLV/622/2021, XLV/623/2021, XLV/624/2021, XLV/625/2021, XLV/626/2021 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 27.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze gmin: Czarny Dunajec, Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka Zdrój ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Mazowieckie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1, 2 i 3 Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii.
 • Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185.
 • Od 1 stycznia 2023 w nowo budowanych budynkach, które mają dostęp do sieci ciepłowniczej obowiązuje zakaz eksploatacji, urządzeń grzewczych na paliwo stałe.
 • Ponadto od dwóch lat w części województwa mazowieckiego wprowadzany jest zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej „gdy nie jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii” (wskazany w Tabeli 5, strona 792 mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza), która określa działania podejmowane w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i/lub docelowego dla benzo(a)pirenu. W roku 2021 zakaz ten został wprowadzony od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie: miasta Warszawa (dzielnice: Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów, Ursus); miast: Radom, Ostrołęka, Siedlce oraz powiatów: piaseczyński, legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski; warszawski zachodni; siedlecki. W roku 2022 zakaz ten został wprowadzony od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r na terenie miast: Radom, Siedlce oraz powiatów: legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski, warszawski zachodni, siedlecki, sierpecki.

Źródła

 • UCHWAŁA NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 • UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Opolskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania. W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
 • Od 1 stycznia 2036 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu lub mających sprawność min. 80%. Nie dotyczy to miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się po 1 lipca 2017. Te urządzenia mogą być użytkowane bez ograniczeń.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XX/193/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.
 • Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Podkarpackie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
 • Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185. Nie dotyczy to miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się po 7 maja 2018. Te urządzenia mogą być użytkowane bez ograniczeń.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.
 • Uchwała nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
 • Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Podlaskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.

Źródła:

 • Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/414/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/415/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” z późniejszymi zmianami.

Województwo Pomorskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
 • Kominki oddane do eksploatacji po 29.10.2020 muszą spełniać wymogi Ekoprojektu. Można ich używać jeśli brak jest dostępnej sieci ciepłowniczej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.
 • Na terenach umożliwiających podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej dopuszcza się okazjonalną eksploatację kominków spełniających wymogi Ekoprojektu „pod warunkiem, iż eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących”.
 • Na terenie miasta Sopotu dopuszczona jest eksploatacja miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu jeśli nie stanowią one podstawowego źródła ciepła w lokalu.
 • Kominków oddanych do eksploatacji przed 29.10.2020 można używać bez ograniczeń.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR 310/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR 309/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR 236/XIX/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR 308/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
 • UCHWAŁA NR 307/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
 • UCHWAŁA NR 414/XXXIV/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
 • UCHWAŁA NR 413/XXXIV/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
 • UCHWAŁA NR 602/XLVIII/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
 • UCHWAŁA NR 603/XLVIII/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Województwo Śląskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 zaleca się ograniczenie stosowania kominków. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni czasowo zrezygnować z palenia w kominkach.
 • Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub mających sprawność min. 80% lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR VI/21/12/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
 • UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Świętokrzyskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym.
 • Od 1 lipca 2026 obowiązuje zakaz użytkowania kominków w miejscach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zakaz ten nie dotyczy instalacji spełniających wymogi Ekoprojektu – te mogą być użytkowane do czasu ustania ich żywotności. Jednocześnie nie ma zakazu instalacji nowych kominków spełniających wymogi Ekoprojektu po 1 lipca 2026 zatem kominki takie można po tym terminie instalować i użytkować do czasu ustania ich żywotności.
 • Kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 24 lipca 2020 mogą być użytkowane do 1 lipca 2026 chyba, że będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% – wtedy mogą być użytkowane bez ograniczeń z wyjątkiem miejsc, gdzie istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowe – wtedy mogą być użytkowane do 1 lipca 2026.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XXII/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XXII/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Województwo Warmińsko-Mazurskie

 •  W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.

Źródło:

 • UCHWAŁA NR XVI/280/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej.
 • UCHWAŁA NR XVI/281/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg.

Województwo Wielkopolskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
 • Od 1 stycznia 2026 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu lub mających sprawność min. 80%.
 • W Poznaniu w instalacjach nie spełniających wymogów Ekoprojektu i w obiektach wyposażonych równocześnie inne systemy ogrzewania nieoparte o bezpośrednie spalanie paliw stałych (sieć ciepłownicza, gazowa, ogrzewanie elektryczne, olejowe, pompa ciepła, itd.), zakazuje się stosowania paliw stałych w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzono przekroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową dla pyłu PM10.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XXI/391/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.
 • UCHWAŁA NR XXI/392/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz.
 • UCHWAŁA NR XXI/393/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Województwo Zachodniopomorskie

 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 obowiązuje czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym.
 • Od 1 stycznia 2028 będzie możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.

Źródła:

 • UCHWAŁA NR XVI/206/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.
 • UCHWAŁA NR XVI/205/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin.
 • UCHWAŁA NR XVI/204/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja szczecińska.

Źródło wpisu:

https://kominkipolskie.com.pl/ograniczenia-i-zakazy-eksploatacji-kominkow/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: